ലിഥിയം അർബൻ ടെക്നോളജീസ് കപ്പലിന് 1000 ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുമായി 'മഹിന്ദ്ര'

ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയിൽ പുതിയൊരു നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ട് മഹിന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ്. ലിഥിയം അർബൻ ടെക്നോളജീസ് ഫ്ലീറ്റിന് വിതരണം ചെയ്ത മഹീന്ദ്ര ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ 100 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്ററിലധികം സഞ്ചരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. കൂടാതെ കോർപ്പറേറ്റുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാമാർഗവും ഗതാഗത വിഭാഗവും നിറവേറ്റുന്നതിനായി ലിഥിയം അർബൻ ടെക്നോളജീസ് ഫ്ലീറ്റിന് 1000 ഇ-വെരിറ്റോസിന്റെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും ധാരണയായി. ലിഥിയം അർബൻ ടെക്നോളജീസുമൊത്തുള്ള 500 മഹീന്ദ്ര ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകൾ ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചതായും തുടക്കത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത 75 ലധികം മോഡലുകൾ 2 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ വിപണിയിലെത്തുന്ന ഇ കെ യു വി 300 ന് 9 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലവരും കൂടാതെ ഇവ ലിഥിയം പോലുള്ള ഫ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം.
This vehicle is certified by a4auto.com