വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിനിലെ മിഥ്യാ ധാരണകൾ ....

വാഹനം ഓടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എഞ്ചിന്‍ നന്നായി ചൂടാക്കണമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം പേരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി നിങ്ങൾ എഞ്ചിൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷമേ വണ്ടി എടുക്കുന്നവരാണോ? എന്നാൽ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇത് കാര്‍ബ്യുറേറ്റര്‍ എഞ്ചിനുകളുടെ കാലത്തെ സങ്കല്‍പമാണ്. കാര്‍ബ്യുറേറ്റര്‍ എഞ്ചിനുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇത് ശരിയാണ്. കാരണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അനുയോജ്യമായ താപത്തില്‍ എത്തിയാല്‍ മാത്രമേ ഈ എഞ്ചിനുകളുള്ള കാറുകള്‍ അനായാസം ഡ്രൈവിങ്ങ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുള്ളു. എന്നാല്‍ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ വാഹങ്ങളിൽ   ഫ്യൂവല്‍ ഇഞ്ചക്ടഡ് എഞ്ചിനുകളാണുള്ളത്. സുഗമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കുറഞ്ഞ താപത്തിലും ഈ എഞ്ചിനുകള്‍ക്ക് കഴിയും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഫ്യൂവല്‍ ഇഞ്ചക്ടഡ് കാറുകളിലെ ഇസിയു സംവിധാനം അതിനു പര്യാപ്‍തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും എഞ്ചിന്‍ ചൂടാക്കുക എന്ന തെറ്റായ ധാരണ അങ്ങ് മറന്നേക്കൂ.... കാരണം ഇത്തരത്തില്‍ എഞ്ചിന്‍ ചൂടാക്കുന്നത് എഞ്ചിന്‍ ഓയില്‍ ഡൈല്യൂഷന് ഇടയാക്കും. സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇന്ധനം ഓയിലുമായി കലരുകയും ഓയിലിന്റെ ലൂബ്രിക്കേഷന്‍ സ്വഭാവം കുറയുകയും ചെയ്യും. അതോടെ ആവശ്യമായ ലൂബ്രിക്കേഷന്‍ ലഭിക്കാതെ എഞ്ചിന്‍ തകരാറിലുമാകും. അതിനാൽ ഓടിക്കും മുമ്പ് വാഹനം സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്‍ത് ചൂടാകുന്നുണ്ടേൽ അതങ്ങ് നിർത്തിക്കൊള്ളൂ.
This vehicle is certified by a4auto.com