ഇരുപത് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ 1600 -ല്‍പ്പരം യൂണിറ്റുകളുടെ ബുക്കിങ്ങുമായി 'സിവിക്ക്'

മാർച്ച് ആദ്യവാരം ഇന്ത്യയിൽ തിരികെയെത്തിയ ഹോണ്ട സിവിക്കിന് വെറും ഇരുപത് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോ... Continue reading