ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യവത്ക്കരിച്ച 5G ടിസിയുമായി ബി‌എം‌ഡബ്ല്യുവും സാംസങ്ങും

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യവത്ക്കരിച്ച 5 ജി ടെലിമാറ്റിക്സ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് (ടിസിയു) ഉപയോഗിച... Continue reading